x 关闭导航
x 关闭导航

唐诗三百首之《寄李儋元锡》韦应物

作者:韦应物
去年花里逢君别,今日花开又一年。
世事茫茫难自料,春愁黯黯独成眠。
身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱。
闻道欲来相问讯,西楼望月几回圆。

注解1、邑:指属境;
2、流亡:指灾民。韵译去年花开时节,适逢与君分别;今日春花又开,不觉已经一年。
人间世事茫茫,件件难以预料;春愁昏昏黯黯,夜里独自成眠。
身体多病,越发思念乡田故里;治邑还有灾民,我真愧领俸钱。
听说你想来此,探访我这孤老;西楼望月圆了又圆,却还不见。评析这也是一首投赠诗。开首二句即景生情,花开花落,引起对茫茫世事的感叹。接着直抒情怀,写因多病而想辞官归田,反映内心的矛盾。“邑有流亡愧俸钱”,不仅是仁人自叹未能尽责,也流露进退两难的苦闷。结尾道出今日寄诗的用意,是极需友情的慰勉,因而望月相思,盼其来访,正合投赠诗的风韵。
这首诗的思想境界较高,“身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱”两句尤最,自宋以来,倍受颂扬,即使今日,依然闪烁光辉。
+展开全文

寄李儋元锡

[唐代] 韦应物

去年花里逢君别,今日花开又一年。世事茫茫难自料,春愁黯黯独成眠。身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱。闻道欲来相问讯,西楼望月几回圆。...[进入]

韦应物简介

韦应物(737~792),中国唐代诗人。汉族,长安(今陕西西安)人。今传有10卷本《韦江州集》、两卷本《韦苏州诗集》、10卷本《韦苏州集》。散文仅存一篇。因出任过苏州刺史,世称“韦苏州”。诗风恬淡高远,以善于写景和描写隐逸生活著称。...[韦应物的诗词]

收藏/分享

分享「唐诗三百首之《寄李儋元锡》韦应物」到: